Rensemaskiner

Be om pristilbud

Kvalitetsmessige rensemaskiner

SEB Produkter AS er norsk representant for Damas Seed Processing.

SEB Produkter AS er det fornuftige valget når du har behov for rensemaskin. Innen rensemaskin kan vi gjennom vårt samarbeid med Damas Seed Processing tilby anerkjente maskiner som:

Sigma

Trommelrensemaskin med høy kapasitet.

Les mer  

Omega

Plansoldmaskin med stor kapasitet og mange muligheter.

Les mer  

Uniseed

Plansoldmaskin velegnet for mindre anlegg.

Les mer  

Pulco

Liten, men effektiv aspiratør (luftrensemaskin).

Les mer  

Vibam

Allsidig plansoldmaskin for korn og tunge frø.

Lofco

Effektiv aspiratør (luftrensemaskin) med nyutviklet turbotekologi.

Hotyp

Triør (lengdesorterer) for korn og frø.

Zeta

Vibrasjonsfri vektsorterer med høy effektivitet. 

Sorla (SB)

Skakebord (vektsortering) for sluttrensing av frø og korn.

Kiban

Tiner for behandling av kornet før soldrensing.

Hambo

Slitesterk børstemaskin for gress- eller kløverfrø

Halmu

Solid og pålitelig halmutskiller for korn.

Har du allerede en rensemaskin?

Råder du over en rensemaskin allerede, kan vi tilby vedlikehold, ettersyn og deler til de fleste maskintypene.

En rensemaskin fra oss gir deg de beste kortene på hånden når du ønsker å rense kornet etter de høyeste standardene på området. Fordelen med rensemaskin basert på sentrifugalprinsippet, er den svært effektive måten den frasorterer uønskede deler av kornet på.

SEB Produkter tilbyr maskiner for rensing av korn, såkorn og frø, samt utskilling av andre produkter. Vi kan også tilby maskiner for fargesortering, både med sort-hvitt og fullfargekamera. Vi har lang erfaring innen denne typen maskiner og er en pålitelig samarbeidspartner når du trenger ny maskin eller kompetent service.

Et naturlig førstevalg i prosessindustrien

Gjennom vårt kompromissløse fokus på kvalitet, har vi posisjonert oss som et naturlig førstevalg for mange aktører innen prosessindustrien som trenger ny rensemaskin. Vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme de ulike behovene blant våre kunder, og vi har sammensatt et bredt sortiment innen industrimaskiner, utstyr og tjenester som til sammen utgjør et komplett tilbud. Uansett dine behov og ønsker, kan vi levere skreddersydde løsninger basert på solid kompetanse.

Service og vedlikehold

Som representant for Damas Seed Processing i Norge, har SEB Produkter lang erfaring og god kunnskap om service og vedlikehold på rensemaskiner og renseutstyr. For å unngå driftsstopp er det viktig å sjekke over og utbedre feil og slitasje i forkant. Et årlig ettersyn bør utføres så tidlig at eventuelle slitedeler og/eller reservedeler kan fremskaffes og byttes i tide før ny sesong. SEB Produkter kan tilby erfarne servicefolk for gjennomgang av rensemaskinene. Produktene utvikler seg, og i tillegg til å kunne fastslå behov for bytte av slitedeler, kan vi også gi nyttige tips vedrørende forbedringer for å øke rensekapasiteten. Gode rutiner på service og vedlikehold minsker risikoen for slitasje og driftsstopp, og sikrer en god og kontinuerlig drift.

Vi kan tilby:

  • Ettersyn/service etter avtale

  • Reservedeler

  • Sold

  • Tips og råd for å øke rensekapasitet

I tillegg til rensemaskiner leverer vi også filter for luftrensing.

Ta en nærmere kikk her for mer informasjon om våre støvfilter.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen rensemaskiner?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller send oss en e-post.

Kontakt oss