Pneumatisk transport

Be om pristilbud

Effektiv frakt av lette masser

SEB Produkter AS har lang erfaring med trykkluft og vakuumutstyr.

Pneumatisk transport er velegnet for frakting av lettere masser som frø, korn, pulver og granulat. Produktene kan fraktes over korte så vel som lengre avstander. Prinsippet for pneumatisk transport foregår ved at massen suges opp og blåses av sted gjennom slanger eller rør, på mange måter som i en støvsuger. Denne metoden er mye brukt for lossing av korn fra skip og over i siloanlegg. Ved tyngre materialer, spesielt sement, gjøres massen «flytende» ved at luft presses inn fra bunnen, og den kan da pumpes etter hydrostatiske prinsipper.

Stort utvalg gir mange muligheter

SEB Produkter har god kompetanse om pneumatisk transport og samarbeider med ledende norske og utenlandske produsenter og leverandører av trykkluft og vakuumutstyr. Denne kunnskapen sammen med vårt produktutvalg bestående av blant annet sluser, rør, sykloner, filtre, ventiler og beholdere gjør oss til en komplett leverandør av pneumatisk transport.

Sikker drift av anlegget med eksplosjonsavlastning

En del former for pneumatisk transport har en viss risiko for eksplosjoner og kommer derfor inn under ATEX direktivet. Våre produkter, som for eksempel filtre og rørgater leveres i henhold til gjeldene ATEX godkjenning. Mekaniske eksplosjonsavlastninger og mer avanserte løsninger med følere, brannslukkings-pulver og stengeventiler er også med i vårt leveringsprogram. Vi tilpasser anlegget etter de angitte kriterier.

Våre andre produkter og tjenester er blant annet:

Er dette interessant for deg?

Vi sender produkter til hele landet, men de fleste av våre kunder holder til på Østlandet som i Viken og Innlandet.

Kontakt oss