Tjenester

Hvordan kan vi hjelpe deg?

SEB Produkter AS er en totalleverandør av industrimaskiner og utstyr innen kornbehandling og fôrproduksjon, samt annen prosessindustri.Vi kan hjelpe deg med alt fra valg av enkeltprodukter til prosjektering av større anlegg.

Vi holder til på Algarheim ved Jessheim, men leverer produkter over hele landet.

Rådgivning

Vårt prosjektteam tilbyr relevante, moderne og gode løsninger til konkurransedyktige priser.

SEB Produkter AS sitter med unik kunnskap om de produktene vi fører, og har god kjennskap til mange anlegg her i Norge. Vi tar på oss både små og store oppgaver og prosjekter –fra enkeltprodukter til komplette anlegg. Gjennom tett samarbeid med konsulenter, underleverandører, entreprenører og montører kan vi levere de beste tjenestene til våre kunder.

Vi hjelper deg med:

 • Rådgivning og veiledning ved valg av riktig utstyr/maskiner til nytt og eksisterende anlegg
 • Utarbeiding av alternativer, konseptskisser og tegninger
 • Tekniske beregninger og kalkulasjoner
 • Utvidelse og oppgradering av eksisterende utstyr og anlegg
 • Veiledning vedrørende ATEX-direktivet

Prosjektering

SEB Produkter AS har vært med på å prosjektere både små og store anlegg innenfor mange forskjellige bransjer.

Vi tilbyr prosjektering til både nye og eksisterende maskiner, utstyr og anlegg. Vår kompetanse og erfaring gjør at vi kan levere kvalitetssikre og profesjonelle tjenester. Vi setter kunden i sentrum, er fleksible, og kan tilby løsninger hvor produktet og anlegget er tilpasset hver enkelt kunde.

Vi prosjekterer komplette anlegg som består av utstyr for:

 • Tippesjakt, prøvetaking og mottak

 • Transport, rensing, veiing og tørking

 • Silobatterier

 • Micro-/macrodosering

 • Blanding, fargesortering

 • Støvsuging, pakking og bigbag

 • Fyring, luftrensing/aspirasjon

 • Pelletering, møller etc.

Vi har levert utstyr og/eller komplett anlegg til blant annet:

Braskereidfoss Kornsilo, Østfoldkorn, Skjelfoss Korn, Vestby Mølle og Kornsilo, Felleskjøpet, Norgesfôr, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, Namdal Kornsilo og Mølle, Vestfoldmøllene, Kvelde Mølle, Hurum Mølle, Steinkjer Kornsilo, Hansa Borg Bryggerier, Dynea Sætre, Sundnes Varmesentral, Glava, Toten Metall, Tønsberg Renseanlegg, Stangeskovene, Norsk Gjenvinning Metall og North Cape Minerals for å nevne noen.

Teknisk tegning

SEB Produkter AS sørger for at du som kunde får tekniske tegninger og annen relevant dokumentasjon sammen med maskiner, utstyr eller anlegg. Vi tegner i 2D/3D. Tegningene kan tilpasses de tekniske kravene fra myndighetene.

SEB Produkter AS sitter med unik kunnskap om de produktene vi fører, og har god kjennskap til mange anlegg her i Norge. Vi tar på oss både små og store oppgaver og prosjekter –fra enkeltprodukter til komplette anlegg. Gjennom tett samarbeid med konsulenter, underleverandører, entreprenører og montører kan vi levere de beste tjenestene til våre kunder.

Vi hjelper deg med å:

 • Lage et digitalt arkiv som er lett tilgjengelig, og som gir god oversikt over maskiner/utstyr på anlegget

 • Måle opp og lage tegninger av gamle anlegg, eldre eller ombygde maskiner/utstyr

 • Lage produksjonstegninger til nye produkter eller ved ombygging av eksisterende utstyr

ATEX-direktivet/EU-direktivene er opprettet for å kontrollere eksplosive miljøer/atmosfærer.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av brannfarlig stoff og potensielle tennkilder på anlegget

 • Risikovurdering av brannfare eller eksplosjonsfare på anlegget

 • Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

 • Rapportering basert på vurderingen av anlegget

 • Utvikle rutiner tilpasset anlegget og utarbeide faste vedlikeholdsrutiner

 • Avholde kurs for ansatte med forskjellige temaer innenfor ATEX-direktivet

Produksjon

Vi tar oppdrag som innebærer å utforme, prosjektere, produsere og levere maskiner, utstyr og anlegg til ulike formål.

Produktutvikling er et viktig element i alt vi gjør. Våre design og tekniske løsninger er et resultat av kunnskap og ekspertise, opparbeidet gjennom mange års erfaring. SEB Produkter AS har eget verksted der våre montører setter sammen og tilpasser utstyr og maskiner. Vår egenproduksjon består av alt fra mindre detaljer, reservedeler samt komplette maskiner og anlegg. Produktene våre tilfredsstiller myndighetenes krav som er gjeldende for tilhørende bransje. Dette gjelder blant annet maskindirektivet, næringsmiddelgodkjenning (FDA) og ATEX-direktivet.

Vi produserer og tilpasser blant annet:

 • Kjedetransportører og transportkjeder

 • Rørsystemer

 • Sluser

 • Skruetransportører og båndtransportører

 • Koppelevatorer, elevatorreimer, elevatortopper og elevatorbunner

 • Beholdere og vekter

 • Tippesjakter

 • Innsetting av sliteprodukter/slitebelegg

Kontakt oss hvis:

 • Du vil ha spesialtilpassede løsninger til ditt anlegg

 • Skal endre/oppgradere eksisterende maskiner, utstyr eller anlegg

 • Ønsker å lage nye deler eller reservedeler innenfor prosessindustrien

 • Har en idé om et nytt produkt som du vil videreutvikle eller produsere

 • Du vil samarbeide med oss

Montasje

SEB Produkter AS har dyktige montører med mye kunnskap om prosessutstyr og lang erfaring innenfor våre bransjer.

Vi er et firma som setter fokus på høy kvalitet og fleksibilitet ovenfor våre kunder. Vi tilbyr skreddersydde løsninger til mindre og store anlegg eller private kunder. Montasjearbeidet utføres i henhold til de kvalitetssikrings-/HMS-systemer og -regler som gjelder på montasjestedet. Vi er opptatt av kvalitet og har tett oppfølging av alle våre montører.

Vi tilbyr montering av blant annet:

Vil du prate med oss?

Dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss